ROmiLL - technológie pre výrobu a skladovanie krmív

Firma ROmiLL vznikla v roku 1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a prevzala riešenie projektov štátneho výskumného pracoviska v dvoch základných odboroch:

 • technológie pre výrobu krmív (poľnohospodárska technika)
 • zariadenie pre priemyselný mikrovlnný ohrev
 • V roku 2008 bol vo firme zahájený nový program - drevovýroba, mimo to sa poľnohospodárska technika rozšírila o výrobu poľnohospodárskej dopravnej techniky.

  ROmiLL je česká spoločnosť, od založenia charakterizovaná zameraním na výskum, vývoj a inovácie.

 • Technológie pre výrobu a skladovanie krmív

 • V Česku je ROmiLL, po roku 1989, prvým výrobcom valcových stolíc k rozdružovaniu a rozdrobovaniu zrnín pre krmivá. Od stacionárnych šrotovníkov a mačkačov sa rozšíril v priebehu času o unikátne stroje - mobilné drviče vlhkého zrna, umožňujúce spracovanie a uchovanie vlhkého zrna. Výrobné náklady proti klasickému pozberovému sušeniu sú tak nižšie, navyše sú tiež úspornejšie než kladivkové šrotovníky. Zvieratá využijú z obilnín viac živín, ich zdravotný stav je lepší, čím rastie ich produkčná účinnosť. Typy od nízkych výkonnosťou až po veľkokapacitné stroje sú určené pre farmárov, poľnohospodárske spoločnosti alebo družstva a priemyselné výrobne kŕmnych zmesí. ROmiLL ďalej vyrába horizontálne miešačky kŕmnych zmesí. To všetko na základe vlastného vývoja. Okrem toho zabezpečuje projekty a dodávky kompletných výrobní kŕmnych zmesí alebo jej čiastkových technologických uzlov.
  Od roku 2004 sa ROmiLL špecializuje aj na výrobu technológie pre zber vlhkého obilného a kukuričného zrna, ktorá je nielen v Európe považované za technológiu budúcnosti. V tejto oblasti už získal niekoľko ocenení.
 • V roku 2005 začal ROmiLL dodávať kompletné bázy pre skladovanie poľnohospodárskych produktov. Tieto technológie dodáva "na kľúč" od projektu po montáž. Stal sa partnerom značiek Privé a Denis.

  ROmiLL sa presadil aj na zahraničných trhoch. Dnes sú naše stroje predávané prostredníctvom zahraničných zástupcov po celom svete.

 • Poľnohospodárska dopravná technika

 • ROmiLL sa tiež od roku 2008 zameriava na výrobu poľnohospodárskej dopravnej techniky. Cieľom tohto kroku je ponúknuť existujúcim zákazníkom, ktorí už preverili kvalitu krmivárskych strojov, tiež stroje pre modernú a efektívnu prepravu poľnohospodárskych komodít.

 • Zariadenie pre priemyselný MIKROVLNNÝ (MW) OHREV

 • ROmiLL je aj prvým českým výrobcom priemyselných zariadení s mikrovlnným ohrevom na sušenie, vulkanizáciu, rozmrazovanie, vytvrdzovanie, tavenie, recykláciu, urýchľovanie reakcií, lepenie. Ide o potraviny, keramiku, gumu, chemikálie, kompozity, plasty a drevo. K najväčšiemu rozvoju programu mikrovlnnej techniky došlo po roku 2005. Firma ROmiLL má rozsiahle skúsenosti z výskumu a vývoja značného počtu mikrovlnných aplikácií pre rôzne priemyselné odvetvia, v strednej Európe je to jediná firma schopná dodávok takého počtu aplikácií z tak mnohých odborov. High-tech sa až na výnimky vyvíja individuálne na mieru.

 • Drevovýroba

 • Program drevovýroby zahŕňa stolárstvo, výrobu zákazkového aj sériového nábytku, dodávky stavebných interiérových aj exteriérových celkov vstavaných v budovách a areáloch, reštaurátorské zákazky historických a sakrálnych objektov. V súčasnosti smeruje k rozvoju dodávok nízkoenergetických drevostavieb.