Krmovinárske stroje

ROmiLL sa stal po roku 1989 prvým českým výrobcom valcových stolíc určených na rozdružovanie a rozdrobovanie zrnín pre krmivá. S prvotným zameraním na stacionárne šrotovníky a mačkače sa v roku 2004 rozšíril o unikátny stroje - mobilné drviče vlhkého zrna, umožňujúce spracovanie a uchovanie vlhkého zrna.

Významnú úlohu hrajú výrobné náklady, ktoré proti klasickému pozberovému sušeniu sú nižšie, navyše sú tiež úspornejšie než kladivkové šrotovníky. Zvieratá využijú z obilnín viac živín, ich zdravotný stav je lepší, čím rastie ich produkčná účinnosť.

VÝHODY VYUŽITIA METÓDY VLHKÉHO ZRNA

V našich zemepisných podmienkach nie je kukurica bežne používanou plodinou vo výžive ošípaných. Dôvod nespočíva v horšej kvalite ako majú ostatné obilniny, ale predovšetkým vo vyššej cene. Živiny v kukurici sú v porovnaní s pšenicou či jačmeňom najdrahšie. To však platí pre kukuricu sa štandardné sušinou.

VÝHODY ZBERU VLHKÉHO ZRNA POMOCOU STROJOV ROmiLL

  • Úroda môže prebiehať v skorších termínoch, pri vyššej vlhkosti a pri menej priaznivom počasí, bez navýšenia nákladov
  • Predĺženie termínov úrody - lepšie využitie kombajnov. Kŕmna hodnota vlhkého silážovaného krmiva zvyšuje stráviteľnosť a zabezpečuje lepšie využitie energie, a tým aj produkčnú účinnosť
  • Zlepšenie zdravotného stavu dojníc, zvýšenie úžitkovosti
  • Zlepšenie príjmu krmiva zvieratami. Vysoká úroveň hygieny krmiva
  • Optimalizovanie pomeru škrobu v bachore a tenkom čreve - zníženie bachorovej acidózy
  • Štruktúru krmiva možno riadiť podľa požadovanej hrubosti ako pre dobytok, tak aj pre monogastrické zvieratá
  • Menšie nároky na dopravu pri zbere
  • Pestovanie a zber obilovín a kukurice v horších klimatických podmienkach
  • Uloženie krmiva bez vyšších nákladov na stavby