CP2 Plus

MOBILNÝ VALCOVÝ DRVIČ VLHKÉHO ZRNA S LISOM

V jedinom stroji sú združené 4 operácie

 • Podrvenie zrna
 • Nástrek konzervačnej látky na drť, resp. dodatočné vlhčenie
 • Vzájomné premiešanie konzervačnej látky a drte
 • Nalisovanie hmoty do silážneho vaku

Výrazné zníženie nákladov na pozberovú úpravu

 • Až 60 t/ hod pri spotrebe nafty 0,9 l/ t produktu
 • Jedna osoba obsluhy na činnosť od drvenia po lisovanie
 • Štruktúru krmiva možno riadiť podľa požadovanej hrubosti ako pre dobytok, tak pre monogastrické zvieratá.

Alternatívne využitie

 • Do silážneho vaku môžu byť ukladané ďalšie druhy krmív a organických hmôt
 • Bez ukladanie do silážneho vaku môže byť podrvená a nakonzervovaná hmota vyprázdňovaná napr. do silážnej jamy ako valcový šrotovník suchých obilnín k celoročnej prevádzke aj mimo obdobia zberu.

Použitie

 • Určený pre prevádzku na farme, kde sa zrno z poľa spracováva a ukladá do silážneho vaku.
 • Stroj užívajú podniky poskytujúce služby a spracovávajúce väčšie objemy krmiva.
 • Podrvenie zrna + nástrek konzervačnej látky (+ dovlhčenie) + premiešanie + nalisovanie = 1 stroj CP2 Plus.  
 • Umožňuje celoročné využitie ako valcový šrotovník suchých obilnín okrem zberu
 • 3 veľkosti lisovacích tunelov - 5; 6,5 a 8 stôp.
 • Riadenie stroja je plne automatické, vr. dávkovania konzervačnej látky.
 • Dávkovacie turnikety už v základnej verzii.
 • Priamo na stroji je plocha pre dva IBC barely s konzervantom 
 • Bez ukladania do silážneho vaku môže byť podrvená hmota vyprázdňovaná napr. Do silážnej jamy.
 • Plnenie príjmovým šnekovým dopravníkom (príslušenstvo) alebo čelným nakladačom.
 • Príslušenstvo - sada na vakovanie vedľajších produktov (veľmi ľahko možné vybrať drviacu jednotku a umiestniť namiesto nej adaptér na vakovanie tzv. Vedľajších produktov).
Prevdzkové parametreCP2 Plus
pohontraktor min. 200 k
výkonnosť - hrubé drvenie 45-60 t / hod
výkonnosť - jemné drvenie 30-45 t / hod
váha 6200 kg
Ø silážneho vaku 1,5 m; 2 m; 2,4 m
spotreba nafty 0,7-0,9 l/t
objem zásobníku 10 m3