M2

MOBILNÝ VALCOVÝ DRVIČ VLKÉHO ZRNA

  • Štruktúru krmiva možno riadiť podľa požadovanej hrubosti ako pre dobytok, tak pre monogastrické zvieratá.
  • Kŕmna hodnota vlhkého silážovaného zrna, spracovaného valcovým spôsobom, zvyšuje stráviteľnosť a tým aj produkčnú účinnosť.
  • Úspora nákladov je až 1000 Sk / t.
  • Výkonnosť 40 t/ hod sa dosahuje s príkonom iba 120 k.

Použitie

  • Určený pre prácu priamo na poli, prípadne aj v mieste uskladnenia drveného zrna.
  • Používajú ho predovšetkým väčšie farmy alebo podniky poskytujúce zberové služby.
  • Na poli sa zásobník drviča (9 m3) plní priamo z kombajnu alebo z prekladacieho vozňa 1x stroj M2 = 2x kombajn.
  • Do hmoty sa aplikuje konzervant (vteká do šnekového dopravníka, kde je dokonale premiešaný s drťou).
  • Priamo na stroji sú umiestnené 4 barely s konzervantom - celkom 800 litrov (pre manipuláciu s barelmi je stroj vybavený zdvíhadlom).
Prevdzkové parametreM2
pohontraktor min. 120 k
výkonnosť - hrubé drvenie 30 - 40 t / hod
výkonnosť - jemné drvenie 15 - 30 t / hod
váha5600 kg
objem zásobníku 9 m3