Miešačky sypkých hmôt

MIXER H

  • Metodicky overená presnosť - pomer zamísitelnosti vyšší ako 1: 10000
  • Nízka stavebná výška.
  • Unifikácia s valcovými strojmi ROmiLL.
  • Váženie všetkých komponentov na jednej tenzometrickej váhe.
  • Základ kompaktnej a variabilnej výrobne.
  • Štart stroja aj pri naplnenej komore.
Katalóg krmovinárske stroje Katalóg krmovinárske stroje
Súbor na stiahnutie
Presnosť miešacieho zariadenia Presnosť miešacieho zariadenia
Súbor na stiahnutie

Zariadenie slúži k premiešaniu zložiek najrôznejších druhov a foriem sypkých hmôt. Vďaka jedinečnému spôsobu homogenizácie a vysokej variabilite sú optimálnym riešením na zabezpečenie operácie miešania v stredne kapacitných technologických linkách. Miešačky boli vyvinuté k homogenizácii šrotov všetkých druhov zrnín a iných rôzne upravených rastlinných surovín spolu s malými dávkami špecifických kŕmnych doplnkov - mikrokomponentov. Okrem výroby kŕmnych zmesí u poľnohospodárskych podnikov, združení a družstiev nachádzajú uplatnenie v mnohých odvetviach. Nerezová varianta je vhodná pre potravinárske firmy, výrobcov chemikálií apod.

Vyznačujú sa nízkou stavebnou výškou, unifikáciou s valcovými strojmi ROmiLL, možnosťou tenzometrického váženia pri dávkovaní komponentov, robustnosťou a bezporuchovou prevádzkou. Hlavnou výhodou je vysoký pomer zamiesiteľnosti, ktorý je vyšší ako 1: 10.000 - vďaka tomu je možné dosiahnuť vyváženého zastúpenia živín v kŕmnej zmesi podľa predpísanej výrobnej receptúry pre daný druh a kategóriu zvierat. Presnosť miešania bola overená podľa záveznej metodiky v súlade s príslušnými predpismi.