ROmiLL - technológie pre výrobu a skladovanie krmív

Firma ROmiLL vznikla v roku 1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným a prevzala riešenie projektov štátneho výskumného pracoviska v dvoch základných odboroch:

  • technológie pre výrobu krmív (poľnohospodárska technika)
  • zariadenie pre priemyselný mikrovlnný ohrev

V roku 2008 bol vo firme zahájený nový program - drevovýroba, mimo to sa poľnohospodárska technika rozšírila o výrobu poľnohospodárskej dopravnej techniky.

ROmiLL je česká spoločnosť, od založenia charakterizovaná zameraním na výskum, vývoj a inovácie.

Technológie pre výrobu a skladovanie krmív

V Česku je ROmiLL, po roku 1989, prvým výrobcom valcových stolíc k rozdružovaniu a rozdrobovaniu zrnín pre krmivá. Od stacionárnych šrotovníkov a mačkačov sa rozšíril v priebehu času o unikátne stroje - mobilné drviče vlhkého zrna, umožňujúce spracovanie a uchovanie vlhkého zrna. Výrobné náklady proti klasickému pozberovému sušeniu sú tak nižšie, navyše sú tiež úspornejšie než kladivkové šrotovníky. Zvieratá využijú z obilnín viac živín, ich zdravotný stav je lepší, čím rastie ich produkčná účinnosť. Typy od nízkych výkonnosťou až po veľkokapacitné stroje sú určené pre farmárov, poľnohospodárske spoločnosti alebo družstva a priemyselné výrobne kŕmnych zmesí. ROmiLL ďalej vyrába horizontálne miešačky kŕmnych zmesí. To všetko na základe vlastného vývoja. Okrem toho zabezpečuje projekty a dodávky kompletných výrobní kŕmnych zmesí alebo jej čiastkových technologických uzlov.
Od roku 2004 sa ROmiLL špecializuje aj na výrobu technológie pre zber vlhkého obilného a kukuričného zrna, ktorá je nielen v Európe považované za technológiu budúcnosti. V tejto oblasti už získal niekoľko ocenení.

V roku 2005 začal ROmiLL dodávať kompletné bázy pre skladovanie poľnohospodárskych produktov. Tieto technológie dodáva "na kľúč" od projektu po montáž. Stal sa partnerom značiek Privé a Denis.

ROmiLL sa presadil aj na zahraničných trhoch. Dnes sú naše stroje predávané prostredníctvom zahraničných zástupcov po celom svete.

Poľnohospodárska dopravná technika

ROmiLL sa tiež od roku 2008 zameriava na výrobu poľnohospodárskej dopravnej techniky. Cieľom tohto kroku je ponúknuť existujúcim zákazníkom, ktorí už preverili kvalitu krmivárskych strojov, tiež stroje pre modernú a efektívnu prepravu poľnohospodárskych komodít.

Zariadenie pre priemyselný MIKROVLNNÝ (MW) OHREV

ROmiLL je aj prvým českým výrobcom priemyselných zariadení s mikrovlnným ohrevom na sušenie, vulkanizáciu, rozmrazovanie, vytvrdzovanie, tavenie, recykláciu, urýchľovanie reakcií, lepenie. Ide o potraviny, keramiku, gumu, chemikálie, kompozity, plasty a drevo. K najväčšiemu rozvoju programu mikrovlnnej techniky došlo po roku 2005. Firma ROmiLL má rozsiahle skúsenosti z výskumu a vývoja značného počtu mikrovlnných aplikácií pre rôzne priemyselné odvetvia, v strednej Európe je to jediná firma schopná dodávok takého počtu aplikácií z tak mnohých odborov. High-tech sa až na výnimky vyvíja individuálne na mieru.

Drevovýroba

Program drevovýroby zahŕňa stolárstvo, výrobu zákazkového aj sériového nábytku, dodávky stavebných interiérových aj exteriérových celkov vstavaných v budovách a areáloch, reštaurátorské zákazky historických a sakrálnych objektov. V súčasnosti smeruje k rozvoju dodávok nízkoenergetických drevostavieb.