Výrobne kŕmnych zmesí

ROmiLL projektuje, dodáva a montuje výrobne kŕmnych zmesí rôznych typov. Okrem novostavieb zabezpečuje aj ich rekonštrukcie, úpravy a dovybavenie.

Prednosti

  • spoľahlivosť, výkon a presnosť  
  • možnosť plne automatickej prevádzky   
  • dlhá životnosť 
  • kapacita 800-6 000 ton kŕmnych zmesí / rok

Projekty sú koncipované ako kompaktná a variabilná zostava, v ktorej na miešačke ROmiLL je usadený ktorýkoľvek typ šrotovníku, mačkače či drviče ROmiLL. Je možná aj ich kombinácia, prípadne aj použitie kladivkového stroja iného výrobcu.

Dochádza tak ku skráteniu dopravnej cesty a minimalizujú sa nároky na priestor, čo je zvlášť výhodné v priestoroch s nízkou svetlosťou. Miešačka a na nej usadené rozmelňovacie stroje sú uložené na tenzometrickej váhe. To umožňuje priebežné dávkovanie komponentov za stáleho miesenia. Presnosť miešania je certifikovaná na 1:10 000.

Takáto jednotka spravidla tvorí celok s priľahlými zásobníkmi so zrninami, mäkkými surovinami, kŕmnymi doplnkami, expedičnými zásobníkmi atp. Vzniká tak ucelená koncepcia ideálna pre malé a stredne veľké prevádzky s požiadavkami na spracovanie od 800 do 6.000 ton kŕmnych zmesí za rok.

Celý systém je plne automatizovaný s obsluhou cez počítač. Pracovník iba zadá konkrétnu receptúru, podľa ktorej je následne pripravená kŕmna dávka.

Spoločnosť ROmiLL zaisťuje i individuálne technológie výrobní kŕmnych zmesí podľa požiadaviek zákazníka, a to i pre veľkokapacitné priemyselné prevádzky.