CP2

MOBILNÝ VALCOVÝ DRVIČ VLHKÉHO ZRNA S LISOM

V jedinom stroji sú združené 4 operácie

 • Podrvenie zrna
 • Nástrek konzervačnej látky na drť, resp. dodatočné vlhčenie
 • Vzájomné premiešanie konzervačnej látky a drte
 • Nalisovanie hmoty do silážneho vaku

Výrazné zníženie nákladov na pozberovú úpravu

 • Bezkonkurenčná výkonnosť
 • Až 40 t/ hod pri spotrebe nafty 0,9 l/ t produktu
 • Jedna osoba obsluhy na činnosť od drvenia po lisovanie
 • Štruktúru krmiva možno riadiť podľa požadovanej hrubosti ako pre dobytok, tak pre monogastrické zvieratá.
 • Určený pre prevádzku na farme, kde se zrno z pola zpracováva a ukladá do silážneho vaku.
 • Stroj užívajú podniky poskytujúce služby pri zbere i samotní prvovýrobcovia.
 • Podrvenie zrna + nástrek konzervantov (+ dovlhčenie) + premiešanie + nalisovanie = 1 stroj CP2.
 • Umožňuje celoročné využitie, ako valcový šrotovník suchých obilovín mimo zber
 • 3 veľkosti lisovacích tunelov – 5; 6,5 a 8 stôp.
 • Bez ukladania do silážneho vaku môže byť podrvená hmota vyprázdňovaná napr. do silážnej jamy.
 • Plnenie príjmovým šnekovým dopravníkom (príslušenstvo) alebo čelným nakladačom.
 • Príslušenstvo – sada na vakovanie vedľajších produktov (veľmi ľahko možno vybrať drtiacu jednotku a umiestniť namiesto nej adaptér. Stroj možno následne použiť na vakovanie tzv. vedľajších produktov či ukladať do silážneho vaku celé zrno (voliteľné príslušenstvo)

Alternatívne využitie

 • Do silážneho vaku môžu byť ukladané ďalšie druhy krmív a organických hmôt
 • Bez ukladania do silážneho vaku môže byť podrvená a nakonzervovaná hmota vyprázdňovaná napr. do silážnej jamy ako valcový šrotovník suchých obilnín k celoročnej prevádzke aj mimo obdobia zberu.

 

Prevdzkové parametreCP2
pohon traktor min. 160 k
výkonnosť - hrubé drvenie 30-40 t / hod
výkonnosť - jemné drvenie 15-30 t / hod
váha 4950 kg
Ø silážního vaku 1,5m; 2 m; 2,4 m
objem zásobníku 3 m3