Drtiče repky

SR600

Súhrn výhod

Nedochádza k zalepovaniu.
Úplná eliminácia výskytu celých semien lipkavca.
Kŕmna hodnota šrotu z valcových stolíc zvyšuje stráviteľnosť tým aj produkčnú účinnosť krmív.

Použitie

Stroje strednej výkonnostnej triedy sú z typovej rady najrozšírenejšie. Slúžia stredne veľkým spoločnostiam, družstvám či združeniam poľnohospodárskej prvovýroby a služieb, ale i farmárom. Bez predchádzajúcej a naväzujúcej technológie obvykle zabezpečujú prípravu dáviek krmiva pre nasledujúci deň či vytvoreniu zásoby na niekoľko dní. I keď so samostatnými strojmi sa bežne pracuje dávkovo v cykloch, možno ich použiť i v nepretržitej prevádzke na smeny ako súčasť jednoduchších technologických zostáv.

Katalóg krmovinárskych strojov Katalóg krmovinárskych strojov
Súbor na stiahnutie
Prevádzkové parametreSR600
elektromotor (3 x 400V, 50 Hz)15 kW
kapacita zpracovania 5 t / hod
váha956 kg

SR900

Súhrn výhod

Nedochádza k zalepovaniu.
Úplná eliminácia výskytu celých semien lipkavca.
Kŕmna hodnota šrotu z valcových stolíc zvyšuje stráviteľnosť tým aj produkčnú účinnosť krmív.

Použitie

Druhé nejvýkonnější stroje typové řady jsou určeny hlavně pro průmyslové výrobce krmných směsí, kde jsou provozovány ve velkokapacitních technologických linkách, ale i pro výrobny krmných směsí provozované většími zemědělskými prvovýrobci. Jsou způsobilé pracovat v nepřetržitém provozu.

Katalóg krmovinárskych strojov Katalóg krmovinárskych strojov
Súbor na stiahnutie
Prevádzkové parametreSR900
elektromotor (3 x 400V, 50 Hz)30 kW
kapacita zpracování9 t / hod
váha1 332 kg

SR1200

Súhrn výhod

Nedochádza k zalepovaniu.
Úplná eliminácia výskytu celých semien lipkavca.
Kŕmna hodnota šrotu z valcových stolíc zvyšuje stráviteľnosť tým aj produkčnú účinnosť krmív.

Použitie

Stroje strednej výkonnostnej triedy sú z typovej rady najrozšírenejšie. Slúžia stredne veľkým spoločnostiam, družstvám či združeniam poľnohospodárskej prvovýroby a služieb, i farmárom. Bez predradenej a nadväzujúcej technológie zvyčajne zabezpečujú prípravu krmiva pre nasledujúci deň čI vytvorenie pohotovej zásoby na niekoľko dní. Aj keď so samostatnými strojmi sa bežne pracuje dávkovo v cykloch, možno použiť aj v nepretržitej prevádzke na zmeny ako súčasť jednoduchších technologických zostáv.

Katalóg krmovinárskych strojov Katalóg krmovinárskych strojov
Súbor na stiahnutie
Prevádzkové parametreSR1200
elektromotor (3 x 400V, 50 Hz)37 kW
kapacita zpracovania12 t / hod
váha1 679 kg