Dopravníky Denis

Vyberacie dopravníky

Využívajú sa k doprave v horizontálnom smere vtedy, ak nieje možné využiť gravitačného vyprázdnenia materiálu v sile.
Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku po celej dĺžke obnaženej šnekovnice a za pomoci závitov je transportovaný do priestoru výpadu (v strede sila), odkiaľ samospádom vypadáva do ďalších dopravných ciest.
Dva druhy pohybu, rotácia a vpred, sú zaistené centrálnym pohonom buď vo vnútri sila (typ D) alebo pod silom (typ BM). Pokiaľ ešte  zrno pred šnekem nieje, dopravník sa automaticky dá do pohybu vpred poháňaný vonkajším kolečkom. Týmto spôsobom sa vyprázdnenie dokončí v rámci iby jednej otáčky.
Vyberací šnek môže byť osadený kartáčom zaisťujúcim úplné vyčistenie podlahy po druhej otáčke.

Sú určené k doprave predovšetkým týchto sypkých materiálov:
obiloviny
osivá
ďalšie sypké materiály ako repka, slnečnica atď. (konkrétne užitie je nutné konzultovať s dodáveteľom)

Trubkové dopravníky

Sú určené k doprave materiálu v horizontálnom smere pod rôznymi uhlami sklonu. Dopravované materiály napr:
obiloviny, osivá, obilné šroty, kŕmne zmesy, ďalšie sypké, málo abrazivné materiály (suché stavebné zmesy, drobné minerálne látky, drevené granule, piliny apod.); nutno konzultovať s dodávateľom.

Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku a odtiaľ je pomocou závitov šnekovnice transportovaný do priestoru výpadu, odkiaľ samospádom vypadáva do ďalších dopravných ciest. Výpadov zo šneku môže byť viac a môžu byť opatrené hradítkami s ručným, elektrickým alebo pneu ovládaním.

Trubkové dopravníky Trubkové dopravníky
Súbor na stiahnute

Žlabové dopravníky

Žlabové šnekové dopravníky sú určené k doprave:
obilovín, osív, obilných šrotov kŕmnych zmesí a ich komponent ďalších sypkých a drobných kusových, málo abrazivných materiálov (suché stavebné zmesy, drobné minerálne látky, drevené granule, piliny a pod.); nutno konzultovať s dodávateľom.

Žľabové dopravníky Žľabové dopravníky
Súbor na stiahnutie