CP1

MOBILNÝ VALCOVÝ DRVIČ VLHKÉHO ZRNA S LISOM

V jedinom stroji sú združené 4 operácie

  • Podrvenie zrna
  • Nástrek konzervačnej látky na drť, resp. dodatočné vlhčenie
  • Vzájomné premiešanie konzervačnej látky a drte
  • Nalisovanie hmoty do silážneho vaku

Výrazné zníženie nákladov na pozberovú úpravu

  • Výkonnosť - až 20 t / hod pri spotrebe nafty 0,9 l / t produktu
  • Jedna osoba obsluhy na činnosť od drvenia po lisovanie.
  • Štruktúru krmiva možno riadiť podľa požadovanej hrubosti ako pre dobytok, tak pre monogastrické zvieratá.

Vysoká variabilita

  • Rýchla výmena jednotiek a následné lisovanie rôznych druhov materiálu do silážneho vaku
  • 2 veľkosti lisovacích tunelov - 5 a 6,5 stopy. Jednoduchá a operatívna výmena.
  • Bez ukladania do silážneho vaku môže byť podrvená a nakonzervovaná hmota vyprázdňovaná napr. do silážnej jamy

Použitie

Určený na prevádzku na farme - zrno privezené z poľa spracováva a súčasne ukladá do silážneho vaku.

Vhodný najmä pre podniky poskytujúce služby pri zbere, eventuálne aj pre prvovýrobcov.

Možnosť rýchlej výmeny rôznych veľkostí lisovacieho tunela - podľa požiadavky na následný denný odber zo silážneho vaku.

4 operácie v jednom stroji: podrvenie zrna, nástrek konzervačnej látky tryskami, resp. dovlhčenie vodou, premiešanie konzervačnej látky a drviny a nalisovanie do silážneho vaku.

Bez ukladania do vaku môže byť podrvená hmota vyprázdňovaná napr. Do silážnej jamy.

Možné využívať ako valcový šrotovník suchých obilnín k celoročnej prevádzke (mimo obdobia zberu).

Plnenie čelným nakladačom, alebo šnekovým dopravníkom (príslušenstvo na želanie).

Príslušenstvo - sada na vakovanie vedľajších produktov (veľmi ľahko možné vybrať drviacu jednotku a umiestniť namiesto nej adaptér. Stroj je možné následne použiť na vakovanie tzv. Vedľajších produktov

Na želanie je možné osadiť dieselovým motorom Perkins (typ CP1-M) .Tento typ je prepravovaný do miesta práce na návese nákladného vozidla. Hlavnou výhodou je, že pri práci je pohon stroja plne zabezpečený vlastným dieselovým motorom, takže odpadá nutnosť traktora.

 

Prevdzkové parametreCP1/ CP1-M
pohon traktor min. 100 k/ dieslový motor Perkins
výkonnosť - hrubé drvenie 15 – 20 t / hod
výkonnosť - jemné drvenie 7,5 – 15 t / hod
váha 2870 / 4300 kg
Ø silážneho vaku 1,2 m; 1,5 m nebo 2 m
objem zásobníku 3,7 m3